Arrow Key Navigation

Tuesday, August 3, 2010

Secrets presented by 1008 Mahamandaleshwar Swami Kumaranand Saraswati Ji (Brahmrishi Shree Kumar Swamiji)
MAYKHANA
“SAMARPAN – US SAAQI KO,JISKA JAAM PEE KAR, YEH BEJAAN KALAM ANAAYAAS HI KAGAZ KE SEENE PAR MACHAL UTHI HAI”
- LEKHAK (TAKEN FORM MAYKHANA)